Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ogłoszeniami przetargowymi oraz zapytaniami ofertowymi.

Zapytanie ofertowe z dnia 12 grudnia 2022 r.

Jeziorki , 12.12.2022

Port Jeziorki Sp z o.o.

Zapytanie ofertowe

Zaprasza do składania ofert cenowych na:

Dostawa w ramach projektu  realizowanego w ramach PO Ryby

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup przyczepy gastronomicznej

Parametry techniczne/pozostałe informacje 

 • Szerokość przyczepy wew/zew: 2,14 m/2,21 m
 • Wysokość przyczepy wew/zew: 2,03 m wew./2,65 zewn. 
 • Długość przyczepy kabina/całkowita: 5m/ 6,4 m
 • Wyposażenie: instalacja elektryczna zewnętrzna i wewnętrzna, półka konsumencka pod oknem, koło podporowe, hamulec najazdowy, minimum 2 zbiorniki na wodę 

Termin składania ofert mija: 29.12.2022 – godz.15.00

 • ofertę  należy wysłać na podpisanym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
 • oferta może być złożona : 
  • osobiście: Port Jeziorki Sp. Z o.o., Jeziorki 33; 89-620 Chojnice, (ważna data i godzina wpływu zgłoszenia do biura), 
  • za pomocą poczty e-mail (scan podpisanego formularza): t.parchimowicz@portjeziorki.pl;
  •  pocztą tradycyjną na adres zamawiającego

Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji: Tomasz  Parchimowicz tel. 603 595 854

 

Warunki wyboru wykonawcy:  

 • cena – 100%  
 • Zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę na podstawie zgłoszeń (ważne tylko podpisane zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania).   

Ogólne warunki zapytania: 

 • planowany termin realizacji – od 01’2023 – 05’2023, 
 • forma płatności: przelew bankowy,
 • Zamawiający nie dopuszcza realizacji etapami,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn, 

- Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.   

Warunki wykluczenia: zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym zarówno osobowo jak i kapitałowo – zgodnie z zapisami Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT